20.12.09

Aksara Sunda Kuno

Bagi yang mau belajar Aksara Sunda Kuno dengan cara express (yaitu dengan menginstall fonts-nya di dalam sistem Windows). Silahkan download 3 file di bawah ini, RapidShare:

http://rapidshare.com/files/136956074/Ngalagena.ttf
http://rapidshare.com/files/136956295/Komputerisasi_Aksara_Sunda.pdf
http://rapidshare.com/files/136956456/Aksara_Ngalagena_Baku_Versi_2001.pdf

sumber: mahanagari.multiply.com

Margaluyu

Margaluyu nyaeta hiji rumpaka nu lain kawih lain sisindiran. aturanana, diantarana: kecap atawa suku kecap anu akhir tina kalimah samemehna jadi kecap atawa suku kecap munggaran tina kalimah saterusna.
***

Conto nu kaasup Margaluyu:

1. Ayang-ayang Gung

Ayang-ayang gung
gung goongna rame
menak ki Wastanu
nu jadu wadana
naha maneh kitu
tukang olo-ololoba anu giruk
ruket jeung kompeni
niat jadi pangkat
katon kagorengan
ngantos kanjeng dalem
lempa lempi lempong
ngadu pipi jeung nu ompong
jalan ka batawi ngemplong

2. Bang Kalima-lima Gobang

Bang-bang kalima lima gobang, bang
bangkong di tengah sawah,wah
wahai tukang bajigur, gur
guru sakola desa, sa
saban poe ngajar, jar
jarum paranti ngaput, put
putri nu gareulis, lis
lisung kadua halu, lu
luhur kapal udara, ra
ragrag di Jakarta, ta
taun opat hiji, ji
haji rek ka mekah, kah
kahar tujuh rebu, bu
buah meunang ngala, la
lauk meunang nyobek, bek
beker meunang muter, ter
terus ke Citapen, pen
pena gagang kalam, lam
lampu eujeung damar, mar
mari kueh hoho, ho
hotel pamandangan, ngan
ngantos kangjeng dalem, lem
lempa lempi lempong
ngadu pipi jeung nu ompong

3. Oray-orayan

oray-orayan, oray naon? oray bungka.
bungka naon? bungka laut.
laut naon? laut dipa.
dipa naon? dipandeuri.

4. Cingciripit

Cingciripit tulang bajing kacapit
kacapit ku bulu pare
bulu pare seuseukeutna
jol Pa Dalang
mawa wayang jrek-jrek nong.....

19.12.09

Sunda mulaskeun warna (kelir)A. Kelir Kasundaan nurutkeun teori warna Analong (A. Munsell, color notation, 1898)

Lamun disusun dina hiji palet warna, bakal aya dua kelir dasar anu ngarojong kana jadina wirahma kelir eta. Kadua kelir dasar eta teh nyaeta kelir paul (biru) anu Ultramarine dicampurkeun jeung kelir beureum (merah) Karmen, tapi kudu dilengkepan ku hiji sumbu; nyaeta ka arah kelir bodas (putih). Tanwande bakal ngabungkeuleuk kelir: kayas jeung gandaria anu dina sisi-sisina aya kelir gandola (ungu).
Nyaeta: kelir Kayas, Kasumba, Gandaria, Gandola, jeung Paul.
Wirahma kelir kayas kagolong kana kelir ngora sipatna lemes, sedengkeun kelir paul kagolong kana wirahma kelir kolot sipatna berat.
Kayas, Kasumba, jeung Gandaria mindeng digambarkeun dina sajak-sajak atawa seni tembang Sunda anu sipatna melankolik. Contona: Seni Tembang Kacapi Suling.

B. Kelir Kasundaan nurutkeun teori warna Brewster (A. Munsell, color notation, 1898)

1. Wirahma kelir beureum ka arah koneng:
-Beureum
-Beureum cabe
-Beureum ati
-Kasumba/daragem
-Kayas
-Gedang asak
-Gading
-Koneng
-Koneng enay

2. Wirahma kelir hejo ka arah paul:
-Hejo
-Hejo lukut
-Hejo ngagedod
-Hejo paul
-Gandaria
-Gandola
-Bulao saheab
-Pulas haseup
-Bulao

3) Wirahma kelir anu teu kaasup kana dua golongan di luhur :
-Bodas
-Hideung
-Borontok
-Coklat kopi atawa pulas kopi, kopi tutung
-Candra mawat
-Bulu hiris
-Bulu Oa* : dawuk, hawuk, kulawu, pulas
-Lebu

*Oa) sabangsa primata/ monyet anu buluna abu-abu.
(Hantja)